Tranh khỏa thân của Serge Marshennikov

1343702458_Serge Marshennikov (1) 1343702592_Serge Marshennikov (16) 1343702603_Serge Marshennikov (17) 1343702627_Serge Marshennikov (19) 1343702649_Serge Marshennikov (21)

1343702659_Serge Marshennikov (22)

1343702668_Serge Marshennikov (23) OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1343702749_Serge Marshennikov (26) 1343702759_Serge Marshennikov (27)

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]