Nude Art- Thánh thiện

...

    Bộ ảnh Body Painting con người hóa thân thành loài vật

    Thông qua bộ sưu tập con người hòa cùng tự nhiên,Lennette Newell nhắc nhở hãy bảo vệ động vật. Bộ ảnh nêu cao ý thức bảo vệ các loài ...
      Load More