Thiếu nữ Việt hòa mình với thiên nhiên

400x600-35559__mg_0702-edit_3114 400x600-35559__mg_1099-edit-edit_6561 400x600-35559__mg_2256-edit-edit_2838 600x400-35559__mg_8632-edit-edit-edit_4968

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]