Bộ ảnh Body Painting con người hóa thân thành loài vật

Thông qua bộ sưu tập con người hòa cùng tự nhiên,Lennette Newell nhắc nhở hãy bảo vệ động vật. Bộ ảnh nêu cao ý thức bảo vệ các loài động vật của con người

nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-1_copy_copy

nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-2_copy_copy

nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-3_copy

nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-4_copy_copy

nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-6_copy_copy

nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-7_copy nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-8_copy nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-13 nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-14 nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-15 nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-16 nuy-vn-nguoi-hoa-dong-vat-body-painting-17

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]