Ảnh ART của nhiếp ảnh gia DƯƠNG QUỐC ĐỊNH (part 1 )

channel4men2-jpg-11072012044933-U1

channel4men3-jpg-11072012045347-U1

channel4men4-jpg-11072012045219-U1

channel4men5-jpg-11072012045038-U1

kieunu_info_1-jpg-11072012044316-U1

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]