Phóng viên báo nào đây @@

Phóng viên báo nào đây :x

Em ấy đứng tư thế gì đây mọi người

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]