Người đẹp và trái dưa

em-oi-xinh-the-9

em-oi-xinh-the-8

em-oi-xinh-the-7

em-oi-xinh-the-6

 

em-oi-xinh-the-5

em-oi-xinh-the-4

em-oi-xinh-the-2

em-oi-xinh-the-1

em-oi-xinh-the

 

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]