Tranh vẽ phụ nữ nude đơn giản nhưng tinh tế

1341656922_1 1341670782_BBBBBBBBBB 1341670799_CCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1341672462_AAAAAAAAAA 1341672677_EEEEEEEEE 1341672737_GGGGG 1341673137_JJJJJJJJJJJ 1341737193_1 1341737208_2 stefanhadzi-nikolov8

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]