Tư thế nude yoga uốn cong

Extended triangle - Utthita Parsvakonasana

 

Gate - Parighasana

 

Camel pose with support

 

1

 

 

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]