Bộ lịch nude đầu tiên Việt Nam

abia-lich-1345597221_480x0

 

aThang-1---2-1345597221_480x0

 

aThang-5---6-1345597221_480x0

 

aThang-7---8-1345597221_480x0

 

 

Bạn đánh giá bộ ảnh này mấy sao ? [ratings]